Privacy verklaring

Ontdek het grootste aanbod relaxfauteuils van Noord-Holland!

Bekijk de producten

Beste klant,

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theo Stet Meubelen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Theo Stet Meubelen B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (in dien van toepassing):
 Het afhandelen van uw betaling.
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 Theo Stet Meubelen B.V verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Is voor Theo Stet Meubelen B.V niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Theo Stet Meubelen B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Theo Stet Meubelen B.V bewaard persoonsgegevens alleen langer als dit is toegestaan of als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Theo Stet Meubelen B.V deelt geen persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Theo Stet Meubelen B.V gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Theo Stet Meubelen B.V gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders (Google Adwords), sociale media-bedrijven (Facebook, Twitter en LinkedIn.) en voor het vergaren van bezoekersstatistieken (Google Analytics).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theo Stet Meubelen B.V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar theostet@theostet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Theo Stet Meubelen B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Theo Stet Meubelen B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Theo Stet Meubelen B.V heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, antimalware software en firewall;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via theostet@theostet.nl.

Theo Stet Meubelen B.V. gevestigd aan Pascalstraat 16 te Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vriendelijke groet,

Theo Stet Meubelen B.V.

Laat je professioneel adviseren bij Theo Stet

Onze verkoopspecialisten met jarenlange
ervaring helpen u graag met het kiezen van
uw droominterieur.

Waarom Theo Stet?

Het vertrouwde adres voor al uw meubelen! Geen aanbetaling & wij bezorgen aan huis!

Hoge service en kwaliteit
Altijd scherpe aanbiedingen
Gratis parkeren
Grote keus voor iedere doelgroep
Sinds 1968
8.000 m² met alle soorten stylen meubelen